BAKABI

Utrzymanie techniczne obiektów

Oferta

Niezależnie od złożoności wyposażenia technicznego budynku warunkiem dla jego optymalnego funkcjonowania jest prawidłowe zarządzanie budynkiem. W momencie rozpoczęcia realizacji współpracy, nasz personel techniczny poddaje budynki wstępnemu przeglądowi technicznemu, sporządza opis istniejącego stanu instalacji i urządzeń zamontowanych w obiekcie. Wskazywane są miejsca i urządzenia wymagające interwencji, napraw i wymian. Obsługa techniczna budynków realizowana jest przez własny wyspecjalizowany personel. Obsługa techniczna nieruchomości może być realizowana przez oddelegowany na stałe personel.

Nasza firma oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie technicznej obsługi nieruchomości w takich dziedzinach jak:

- Utrzymanie w należytej sprawności instalacji zamontowanych w budynku

- Bieżąca konserwacja urządzeń technicznych

- Bieżący nadzór nad pracą instalacji i urządzeń

- Obsługa techniczna węzłów cieplnych

- Obsługa techniczna kotłowni gazowych i olejowych

- Obsługa techniczna instalacji wodno - kanalizacyjnych

- Obsługa techniczna instalacji centralnego ogrzewania

- Obsługa techniczna instalacji wentylacji mechanicznej

- Obsługa techniczna instalacji klimatyzacyjnych

- Obsługa techniczna central wentylacyjnych i rooftopów

- Obsługa techniczna pomp ciepła

- Obsługa techniczna budynków w zakresie instalacji elektrycznych

- Obsługa techniczna nieruchomości w zakresie ogólnobudowlanym

Dane kontaktowe:

Adres: ul.Klonowa 55/3, 25-553 Kielce

Telefon: 791-232-177

E-Mail: biuro@bakabi.pl